DUYURU
Sempozyum oturumları Akif Kansu Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecektir.


IX. Egzersiz Fizyolojisi Sempozyumu
16 – 18 Mayıs 2024
Çukurova Üniversitesi

Sempozyum Kitapçığı

Değerli katılımcılar,

Egzersiz fizyolojisi insan vücudunda, fiziksel aktivite, egzersiz ve sportif aktiviteler sırasında meydana gelen fizyolojik değişikler bütününü bir arada değerlendiren bir araştırma konusu olarak günümüz çağdaş bilim alanında yerini almıştır. Başlangıçta insan performansının yorumlanmasının hedefleyen araştırma konuları, yıllar içinde aktif yaşamın insan sağlığı açısından öneminin bilimsel bağlamda anlaşılmasıyla beraber, yepyeni konuları da kapsamaya başlamıştır. Bu açılım egzersiz fizyolojisi başlığı altında toplanan araştırma konularının önemini artırmış ve elde edilen yeni bilimsel kanıtlar bu araştırma konusunu her geçen yıl daha da önemli bir hale getirmiştir.

Bulaşıcı olmayan hastalıklar başlığı altında tartışılan pek çok patoloji, günümüzde insanlar için ciddi bir problem olmaya başlamıştır. Bu hastalıkların tedavisinde kullanılan farklı yaklaşımlar elbette tedavi edici hekimlik anlamında ciddi mesafe kaydetmiş ve önemli aşamalar kat etmiştir. Ancak sağlık çıktıları uzun dönemde değerlendirildiğinde, tedavi edici girişimlerin de belirli bir yere kadar etkin olduğu da anlaşılmıştır. Öte yandan hastalıkların tedavisi için yapılan harcamaların bütçeye getirdiği yük zaman içinde altından kalkılamayacak miktarlara da ulaşmıştır. Bilim dünyasının geldiği noktada ayrımına varılan önemli açılım, fiziksel aktivitenin insanın genetik hazinesinde yaratacağı etkinin bu hastalıkların sadece tedavisi değil, aynı zamanda hastalıklardan korunmada da etkin rolü olduğunu anlamamızı sağlamıştır. Bu gelişim sağlıklı yaşamak, yaş almak ve bazı hastalıkların tedavisinde fiziksel olarak aktif yaşama başlanmasının önemini de ortaya koymuştur.

Türk Fizyolojik Bilimler Derneği söz konusu açılımın yaklaşık 20 yıl önce kendi bünyesinde tartışamaya başlamıştır. Bu yıl dokuzuncusunu düzenleyeceğimiz Egzersiz Fizyolojisi Sempozyumları dizgesi, yıllar içinde konuyla ilgili farklı disiplinlerden gelen bilim insanlarını bir araya getirip tartışmaları için önemli bir çekim alanı olmuştur. Egzersiz Fizyolojisi Sempozyumları 2007 yılında ilk kez Selçuk Üniversitesi ev sahipliğinde yapmıştır. İzleyen yıllarda iki yıllık aralarla yapılan bu sempozyumlara 2009 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi, 2011 yılında Çukurova Üniversitesi, 2013 yılında Marmara Üniversitesi, 2015 yılında Selçuk Üniversitesi, 2017 yılında Trakya Üniversitesi, 2019 yılında Osmangazi Üniversitesi ve 2022 yılında İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi ev sahipliği yapmıştır. Bu yıl 16 – 18 Mayıs 2024 tarihlerinde konuyla ilgili araştırmalar yapan bilim insanlarını IX. Egzersiz Fizyolojisi Sempozyumunda Adana – Çukurova Üniversitesinde ağırlayacak olmaktan memnuniyet duyacağımızı ifade etmek isteriz.

Bu yılki sempozyum 16 Mayıs 2024 tarihinde düzenlenecek 4 kurs ile başlayacaktır. Konularında yetkin bilim insanları, araştırmacılara kurs programı kapsamında hem teorik hem de uygulamaları olarak; Deney Hayvanlarında Egzersiz Uygulamaları, Kardiyopulmoner Egzersiz Testleri, Performans Testlerinin Saha Uygulamaları ve Yüzeyel Elektromiyografi başlığında bilgiler aktaracaktır.

Sempozyumun izleyen iki gününde ise düzenlenecek panellerde Tıp Eğitimi ve Egzersiz Fizyolojisi, Performans Fizyolojisi ve Giyilebilir Teknolojiler, Egzersizde Enerji Metabolizması, Geriatri ve Egzersiz, Kanser ve Egzersiz, Uyku ve Sportif Performans konuları tartışılacaktır. Sempozyumun bilimsel programında aynı zamanda dört ayrı oturumda sözel sunular için ayrılmıştır.

Değerli katılımcılarımızı Çukurova Üniversitesinde ağırlamaktan mutluluk duyacağız. 16-18 Mayıs tarihlerinde görüşmek dileğiyle.